Algemene voorwaarden

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Dit zijn de algemene voorwaarden van webwinkel Mrs.Christie, gevestigd op Middelgronden 9 te Lemmer.
Ingeschreven bij de KvK te Leeuwarden onder nummer 71526323. BTW nr. NL001454872B61 De op onze website vermelde prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief
verzendkosten. Mrs.Christie brengt verzendkosten in rekening voor de te leveren producten. De
verzendkosten zijn voor uw eigen rekening, ook bij retourzendingen. Wij hanteren een minimum
bestelbedrag van 3 euro, m.u.v. betalen bij afhalen.Wij leveren standaard aan consumenten in
Nederland, België en Duitsland. Voor levering aan consumenten buiten ons leveringsgebied,
kunt u contact met ons opnemen, dit i.v.m. de verzendkosten.

Betaling kan plaatsvinden door vooraf overschrijven op bankrekeningnummer NL47 RABO
0330 1326 95 t.n.v Mrs.Christie te Lemmer. Bij vooraf overschrijven geldt een betalingstermijn van 7 dagen, hierna ontvangt u een herinnering om de betaling alsnog binnen 7 dagen te betalen.
Daarna behoudt Mrs.Christie zich het recht voor om de bestelling te annuleren. De order wordt
klaargemaakt voor verzending, op het moment dat de betaling is bijgeschreven op
bovenstaande bankrekeningnummer van Mrs.Christie.

Artikel 2
Na ontvangst van de bestelling krijgt de klant onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de gedane bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Mrs.Christie is bijgeschreven, verzendt deze de bestelde producten binnen 1-3 werkdagen en mits op voorraad. Indien de bestelde producten niet binnen deze tijd bezorgd kunnen worden of niet op voorraad zijn, neemt Mrs.Christie contact met u op via e-mail.
In opdracht, op maat en/of gepersonaliseerde bestellingen worden nadat de volledige betaling op rekening van Mrs.Christie is bijgeschreven, verzonden.

Artikel 3
Ruilen/Retour/Herroepingrecht

Als klant heeft u het recht uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren/melden voor retour. U heeft na melding voor retour 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag binnen 14 dagen, na ontvangst van de producten, gecrediteerd. Wilt u niet de volledige bestelling, maar een deel ervan retourneert, dan zal enkel het product dat retour wordt gezonden worden vergoed. De kosten voor retourzending van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@mrs-christie.nl

Voor het ruilen en retourneren gelden de volgende regels:
Het product dient ongebruikt te zijn zonder zichtbare gebruikssporen.
Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk in complete originele en onbeschadigde verpakking en voor zover mogelijk in originele verzendverpakking retour te worden gezonden.
Alle bijbehorende handleidingen, accessoires en andere zaken dienen aanwezig te zijn.
De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.

Mrs.Christie behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen, wanneer zij vermoedt dat het product al is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van gebruik of niet in deugdelijke verpakking retour gezonden is beschadigd. Artikelen dienen in originele verpakking én voor zover mogelijk in originele verzendverpakking retourgezonden te worden. Mrs.Christie behoudt zich tevens het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet binnen de termijn van 14 dagen na melding zijn geretourneerd.

Indien u gebruik maakt van het herroepingrecht kunt u het formulier downloaden op de site van Mrs.Christie.

Is uw bestelling beschadigd aangekomen dient u het binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden, via info@mrs-christie.nl
Is uw bestelling incompleet dan dient u dit ook binnen 24 uur na ontvangst te melden via info@mrs-christie.nl

Artikel 4
Uitsluitingen ruilen/retour/herroepingrecht

Uitgesloten van ruilen/retour/herroepingrecht vanwege beperkte houdbaarheid en/of hygiënische reden zijn thee en food producten ,olie, body en haar producten. Zoals alle soorten zepen en shampoos, aluinsteen producten, alle oliën, crèmes, bodymilk en butters en andere haar- en huidproducten. Indien het is verzegeld en aantoonbaar niet geopend is kan het teruggezonden worden, blijkt bij ontvangst van de retourzending de verzegeling toch te zijn verbroken, dan zullen wij de kosten van het product niet vergoeden.

Ook uitgesloten van ruilen/retour/herroepingrecht zijn ook in opdracht, op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde producten. Deze producten worden volgens specificatie van de klant, voor de klant gemaakt. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Terugbetaling zal door Mrs.Christie binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden producten plaatsvinden, op de zelfde wijze als is betaald, tenzij na overleg met de klant anders wordt besloten. En is voldaan aan de voorwaarden in Artikel 3.

Artikel 5
Bestellingen welke buiten schuld van Mrs.Christie tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is door nalatigheid van Mrs.Christie of vervoersdiensten.

Indien wij de door de klant gedane bestelling retour ontvangen, doordat u onjuiste adresgegevens heeft opgegeven of onjuist heeft ingevuld dan is Mrs.Christie hier niet verantwoordelijk voor. Eventuele kosten die de vervoerder hiervoor berekent, worden in rekening gebracht bij de klant. Als u de bestelling alsnog wilt ontvangen zult u de verzendkosten zelf opnieuw moeten betalen. Indien de klant de bestelling alsnog wenst te annuleren, zullen wij de retourkosten in rekening brengen, c.q. inhouden van het retour te storten orderbedrag.

Artikel 6
Indien de klant verzoekt de bestelling op een andere manier te verzenden dan op een van de methodes die door Mrs.Christie wordt aangeboden, dan mag voor de verzendtmethode extra kosten in rekening worden gebracht. De kosten hoeven bij retour/herroeping niet terug betaald te worden, aangezien het door de klant is gevraagd.

Artikel 7
Mrs.Christie behoud zich het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren in zowel de producten, diensten als de verzendkosten, indien de prijzen voor grondstoffen, onderdelen en verzendkosten door leveranciers en vervoerders wordt gewijzigd.

Artikel 8
Mrs.Christie staat ervoor in dat de geleverde producten deugdelijk zijn. Aan de afbeeldingen en specificaties bij de producten of informatie op de site, kunnen geen rechten ontleend worden. Er kan sprake zijn van eventuele kleur- en/of vormverschillen/afwijking, afhankelijk van het product. Mrs.Christie streeft er naar, zo duidelijk mogelijke productomschrijvingen te geven. Kleurverschillen( u krijgt een andere kleur dan verwacht, ook na lezen van de productomschrijving) kunnen ook ontstaan door de kleurfilter van uw media apparaat. Edelstenen en mineralen van een zelfde soort kunnen qua kleur en gaafheid verschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie. Mrs.Christie is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor schade en letsel, veroorzaakt door iemands handelen n.a.v. gebruik van de producten, oliën en informatie.

Artikel 9
Mrs.Christie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van producten, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in - en uitvoerverboden, bedrijfsstoringen bij de (toe)leverancier(s), evenals wanprestatie bij de (toe)leverancier(s), waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen.
Als naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, tot dat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
Is naar ons oordeel de overmacht van blijvende aard, dan kunnen wij een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, zijn wij niet verplicht.

Artikel 10
Mrs.Christie verkoopt geen persoonsgegevens van de klant door aan derden. Zij gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen, (na aanmelding door de klant)nieuwsbrief en voor eigen gebruik. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar onze Privacy Policy op de website van Mrs.Christie.

Artikel 11
Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform, http://ec.europa.eu/odr.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren of vergoeden.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2021 Mrs.Christie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel